600 let Kostnického koncilu

Kostnický koncil

Stoletá válka ve Francii; evropské boje o moc a vliv na církev, která byla současně zastupována hned třemi papeži, předhánějících se v korupci, prodeji odpustků a nájemných vraždách; stále se vracející hladomor a dvakrát černý mor; reformní a obrozenecké myšlenky, ke kterým se upínalo trpící obyvatelstvo, byly církevní brutální inkvizicí pronásledovány: 14. století nebylo věkem klidu a míru. Německý král Zikmund se tedy rozhodl církev od základu zreformovat a svolal do Kostnice koncil.

Kostnický koncil

V letech 1414 – 1418 se konala tato velkolepá událost, pro kterou byla zástupci světového křesťanstva zvolena centrálně položená Kostnice. Přijeli sem vyslanci z nejrůznějších zemí - od Portugalska po Polsko, od Švédska po Etiopii. Po dobu koncilu žilo v Kostnici, která tehdy měla asi 5 000 obyvatel, 60 000 lidí. Politicky vzato nebyl koncil úspěchem. Tři papežové byli sice sesazeni a volbou papeže Martina V. bylo odstraněno papežské schizma. Církev se však nepodařilo reformovat a toto zanedbání vedlo o 100 let později za Martina Luthera k reformaci a rozštěpení církve. Prominentní oběti koncilu byli pražský profesor teologie Jan Hus a český učenec Jeroným Pražský. Oba tito intelektuální reformátoři rušili mocensko-politické zájmy církve a byli v Kostnici upáleni na hranici.

Kostnický koncil - Jan Hus

Dodnes je v Kostnici uchováno nejen středověké staré město, ale i důležitá dějiště z doby koncilu, např. Münster (dóm), kde koncil sněmoval, a budova, vlastně v té době sklad zboží, v níž se konala volba papeže. K 600. výročí se pořádá řada akcí, na které bychom zde chtěli upozornit:

 

600 let od Kostnického koncilu – město Kostnice
Malé i velké akce a události: www.konstanzer-konzil.de

Nová výstava – Husovo muzeum
Stálá výstava a prohlídka s průvodcem v mnoha jazycích

Konstanzer Konzil - Konstanz 1414 - Silvio Natali
Konstanzer Konzil - Das Münster
 
Konstanzer Konzil - Das Konzilsgebäude